Dags att rusta och matcha

Arbetsförmedlingens tjänst rusta och matcha är till för att arbetssökande ska få effektiv och professionell hjälp med att söka ett passande jobb. De får ett personligt stöd för detta.

Många befinner sig långt från arbetsmarknaden, men de både vill och kan arbeta. Det gäller att hitta rätt jobb och rätt arbetsgivare, så att alla hittar sin plats. Ber man folk att söka arbete och de inte vet hur man skriver en platsansökan eller hur man beter sig på en platsintervju, så förblir de arbetslösa i alla fall. Arbetsförmedlingens tjänst rusta och matcha är till för att ge platssökande ytterligare hjälp och stöd.

Personliga kontakter ska hjälpa

Arbetsförmedlingen har fått kritik för att vara passiva, men de har anvisat och tipsat om jobb utifrån vilka tjänster som är lediga i varje kommun. Många arbetssökande skickar in hundratals ansökningar men blir uppgivna när de inte får jobb i alla fall. För att hjälpa fler till en anställning ska konsulter som är anslutna till tjänsten rusta och matcha personligen se till att folk får kunskaper, utbildning och hjälp med sina ansökningshandlingar.

De personliga coacherna på rusta och matcha har också kontakter inom näringslivet, så att de lättare kan ordna utbildningsplatser, praktik och förhoppningsvis anställningar åt sina klienter. Det gäller att rusta de platssökande för arbetslivet och matcha med rätt arbetsgivare. De som har problem med att exempelvis klara av en stressig arbetsplats kan beredas jobb på ett lugnare ställe. Tanken är att det ska finnas jobb för alla och att hitta rätt. Läs mer om rusta och matcha på denna sida: https://www.rustaochmatcha.biz/