Affärer som kräver en advokat i Göteborg

Vad har ni på hjärtat? Behöver ni rådgivning eller ordentligt med hjälp med affärer som inte gått som tänkt? En advokat i Göteborg är rätt person att kontakta.

Det är så lätt att det blir fel, och speciellt med affärer. Det är känsliga ämnen som kräver expertis och finess, samt en stor kunskap inom lagar och regler för affärer. För det mesta är det inte några stora problem, som bedrägerier och liknande, utan mindre problem som kräver rådgivning.

Det är inte så lätt att veta hur man ska ta sig vidare. Det är där en advokat kommer in och räddar situationen. Ja, det kan faktiskt vara med så enkla saker som kontrolläsning av arbetskontrakt och liknande. Det är extra viktigt att det blir rätt när man har stora ansvarsuppgifter.

När ni behöver hjälp av en advokat vid skattefrågor

Något som är så skrämmande att man inte vill tänka på det är företagsekonomi. Det är otroligt svårt att sköta ett framgångsrikt företag på grund av att det finns så många lagar och regler, och att det hela tiden kommer fler. De som drabbas hårdast är småföretagare.

För att slippa problem redan från början, som kan växa sig till stora problem, så är det viktigt att ta hjälp av rådgivning från en advokatbyrå. Det kan behövas även om ni redan har en redovisningsbyrå. Ibland är det helt enkelt för mycket, och om ni känner att något är på väg åt fel håll i Göteborg så är det bäst att ta det säkra före det osäkra och kontakta en advokat.

Advokat som kan skapa ett miljövänligare samhälle

Vår jord har inte oändliga resurser. Därför finns det oändligt många lagar om hur vi ska ta hand om miljö och samhälle. Det är inte för att krångla till det för affärerna som detta görs, utan för att om det inte finns lagar och regler så finns det ingen jord kvar om en stund. Det är viktigt att lägga stort fokus på miljö.

Vi gör det för oss själva, men framförallt för de generationer som kommer efter oss. Det är oändligt viktigt att se till så att alla företag sköter sig miljömässigt. Behöver ni hjälp inom frågor som gäller miljö eller skadestånd vid miljöförgiftning så är en advokat helt rätt person.

När man behöver en advokat som går emellan i en tvist

Ibland händer det som inte får hända. Två affärspartners hamnar i en tvist och nu är hela företaget äventyrat för att de inte kan lösa problemet på egen hand. Det är inte så farligt som det verkar dock. Speciellt inte om man vet om att advokater är utmärkta för sådana situationer. Det kan lätt bli otrevligt om man gör det på egen hand.

Kanske har någon misstolkat avtalet, eller så har någon till och med brutit ett avtal. Stora och små saker kan snabbt blåsas upp till riktigt jobbiga problem. Men det blir lättare när man har en advokat som kan undersöka saken och gå till botten med det hela.

Läs mer här: https://www.salmipartners.se/.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Hur delar man upp ett dödsbo?

Om man först och främst ska förklara vad ett dödsbo är så handlar det om kvarlåtenskapen som finns kvar efter en avliden person. Dör en person i Stockholm så är det hans samlade tillgångar och skulder som kallas för ett dödsbo och personen i fråga upphör inte att existera förrän dödsboet i fråga är uppdelat mellan exempelvis hans fru och eventuella barn. Inom tre månader efter att personen i Stockholm avlidit ska dessa sammanställt en bouppteckning där allting han ägt ställs mot de skulder han dragit på sig. Här ska alltså hans dödsbo i Stockholm täcka skulder till banken, telefonräkningar och hyra samt även – och detta är viktigt – allt som rör hans begravning.

Hur man lägger upp denna beror dels på hur mycket pengar som finns och dels också hur den avlidnes eventuella önskemål kring begravningen ser ut. Man får dock räkna med att gravsten, kista, blommor, lokal och annons till tidningen ska ingå. Finns det här inga pengar – om personen i Stockholm har fler skulder än vad som finns i tillgångar – så kan man ansöka om att sätta hans dödsbo i konkurs och även ansöka om pengar från socialtjänsten för att täcka kostnaden kring hans begravning. Alla svenskar – fattiga som rika – har nämligen rätt till ett värdigt avslut och en vacker begravning.

En boutredningsman underlättar i sorgen

Delägarna till hans dödsbo i Stockholm – barn, fru och andra släktingar – får enligt vår arvsrätt olika delar av tillgångarna och kan i det närmaste liknas vid aktieägare i ett företag. Här kommer det att bli frun som ärver först medan barnen – bröstarvingarna – kommer att stå näst på tur. Vidare så kan man – om det inte finns några barn – säga att släktingar i form av bror och syster till den avlidne kommer att ha andelar i hans dödsbo. Det lättaste man kan göra vid en uppdelning av ett dödsbo är att anlita en extern boutredningsman som tar hand om utmätningen av tillgångarna samt räknar på skulder och sammanställer den bouppteckning vid nämnde ovan.

Det brukar vara det absolut bästa sättet då det kan vara svårt att dels reda ut alla regler och dels också då situationen är som den är; har en nära anhörig avlidit så måste man också få en chans att sörja och kanske lägga de praktiska saker som rör dennes dödsbo åt sidan. Detta naturligtvis oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans i landet. Det vanliga är att Tingsrätten förordar och utser en sådan vid behov.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik